09.05.18. Јавна набавка бр. 12/2018 - Основна мрежа БПП на државним путевима – фаза I (обезбеђење геореференцираних података са додатних деоница у зони петљи на државним путевима у функцији ажурирања)

09.05.18. Позив за подношење понуда

09.05.18. Конкурсна документација

28.06.18. Одлука о додели уговора

09.01.19. Обавештење о закљученом уговору