09.05.19. Јавна набавка бр. 32/2019 - Одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета за 2019/2020 годину

09.05.19. Позив за подношење понуда

09.05.19. Конкурсна документација

15.05.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

25.06.19. Одлука о додели уговора

02.08.19. Обавештење о закљученом уговору