09.09.19. Јавна набавка бр. 88/2019 - Постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама

09.09.19. Позив за подношење понудa

09.09.19. Конкурсна документација

02.10.19. Одлука о додели уговора

25.10.19. Обавештење о закљученом уговору