09.09.19. Јавна набавка бр. 92/2019 - Редовно одржавање система за наплату путарине

09.09.19. Позив за подношење понуда

09.09.19. Конкурсна документација

25.10.19. Одлука о додели уговора

04.11.19. Обавештење о закљученом уговору