09.10.18. Јавна набавка бр. 75/2018 - Услуга одржавања БВК система пословног објекта Газела

09.10.18. Позив за подношење понуда

09.10.18. Конкурсна документација

12.12.18. Одлука о додели уговора

09.01.19. Обавештење о закљученом уговору