10.06.19. Јавна набавка бр. 48/2019 - Пројекат аутопута Е-75 (М-22) Београд – Нови Сад (LOT 1.1) - Надзор над радовима на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од km 112+500 до km 114+000 и над преосталим радовима III део

10.06.19. Позив за подношење понуда

10.06.19. Конкурсна документација

29.07.19. Одлука о додели уговора

27.08.19. Обавештење о закљученом уговору