11.07.16. Јавна набавка бр. 65/2016 - Отварање и вођење девизног рачуна код пословне банке за наплаћена средства од накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству


Штампа