11.07.19. Јавна набавка бр. 62/2019 - Допуна лиценци апликативног софтвера - MICROSOFT лиценце

11.07.19. Позив за подношење понуда

11.07.19. Конкурсна документација

01.08.19. Одлука о додели уговора

28.08.19. Обавештење о закљученом уговору