11.09.19. Јавна набавка бр. 81/2019 - Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин

11.09.19. Позив за подношење понуда

11.09.19. Конкурсна документација

27.09.19. Адендум бр.1

27.09.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

01.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.10.19. Адендум бр.2

07.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.10.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.10.19. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

27.01.20. Одлука о додели уговора

19.02.20. Обавештење о закљученом уговору


Штампа