12.05.17. Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS2-RSAC/2016-07

12.05.17. Позив за исказивање заинтересованости

08.03.18. Обавештење о додели уговора