12.06.18. Јавна набавка бр. 38/2018 - Технички преглед објекта - државног пута I-Б реда бр.12, Нови Сад - Зрењанин, деоница: Каћ - Зрењанин 1 (обилазница), стационажа од km 13+095 до km 37+306, L = 24,211km

12.06.18. Позив за подношење понуда

12.06.18. Конкурсна документација

22.06.18. Одлука о додели уговора

10.07.18. Обавештење о закљученом уговору