12.06.18. Јавна набавка бр. 45/2018 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део

12.06.18. Позив за подношење понуда

12.06.18. Конкурсна документација

20.07.18. Одлука о додели уговора

10.09.18. Обавештење о закљученом уговору