12.06.19. Јавна набавка бр. 39/2019 - Заштита и безбедност IT података и контрола приступа - фаза II

12.06.19. Позив за подношење понуда

12.06.19. Конкурсна документација

01.08.19. Одлука о додели уговора

28.08.19. Обавештење о закљученом уговору