12.06.19. Јавна набавка бр. 52/2019 - Урбанистичко - техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац


Штампа