12.06.19. Јавна набавка бр. 52/2019 - Урбанистичко - техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац

12.06.19. Позив за подношење понуда

12.06.19. Конкурсна документација

25.07.19. Одлука о обустави поступка

02.08.19. Обавештење о обустави поступка