12.09.18. Јавна набавка бр. 69/2018 - Редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара

12.09.18. Позив за подношење понуда

12.09.18. Конкурсна документација

13.09.18. Адендум бр.1

27.09.18. Обавештење о додели уговора

06.11.18. Обавештење о закљученом уговору