12.10.15. Јавна набавка бр. 89/2015 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I A реда број 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у К.О. Врчин, општина Гроцка, град Београд


Штампа