12.10.18. Јавна набавка бр. 33/2018 - Одржавање и санација знакова са изменљивом сигнализацијом у надлежности СУИСС

12.10.18. Позив за подношење понуда

12.10.18. Конкурсна документација

12.10.18. Адендум бр.1

17.10.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

17.10.18. Адендум бр.2

17.10.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

25.10.18. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

21.02.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

21.02.19. Измењена конкурсна документација

15.03.19. Одлука о додели уговора

08.04.19. Обавештење о закљученом уговору