12.12.18. Јавна набавка бр. 96/2018 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине

12.12.18. Позив за подношење понуда

12.12.18. Конкурсна документација

09.01.19. Одлука о додели уговора

14.02.19. Обавештење о закљученом уговору