13.03.17. Јавна набавка бр. 6/2017 - Одржавање возног парка

13.03.17. Позив за подношење понуда

13.03.17. Конкурсна документација

23.03.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

31.03.17. Адендум бр.1

31.03.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

31.03.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.04.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

07.04.17. Адендум бр.2

07.04.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

10.04.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

11.04.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

12.04.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

13.04.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

06.10.17. Одлука о додели уговора - Партија 1

06.10.17. Одлука о додели уговора - Партија 2

06.10.17. Одлука о обустави поступка - Партија 3

16.10.17. Обавештење о обустави поступка - Партија 3

17.10.17. Позив за подношење понуда - Партија 3

17.10.17. Конкурсна документација - Партија 3

19.10.17. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

26.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда - Партија 3

15.12.17. Одлука о додели уговора - Партија 3

29.01.18. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

29.01.18. Обавештење о закљученом уговору - Партија 3


Штампа