13.05.19. Јавна набавка бр. 170/2018 - Софтверски програм за кадрове

13.05.19. Позив за подношење понуда

13.05.19. Конкурсна документација

20.05.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.05.19. Адендум бр.1

20.05.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

25.06.19. Одлука о додели уговора

02.08.19. Обавештење о закљученом уговору