13.05.19. Јавна набавка бр. 20/2019 - Програм планског одржавања објеката ЈППС са аспекта енергетске ефикасности са cost benefit анализом

13.05.19. Позив за подношење понуда

13.05.19. Конкурсна документација

14.05.19. Адендум бр. 1

30.05.19. Одлука о додели уговора

26.06.19. Обавештење о закљученом уговору