13.05.19. Јавна набавка бр. 22/2019 - Студија увођења обновљених извора енергије у објектима ЈППС са цост бенефит анализом

13.05.19. Позив за подношење понуда

13.05.19. Конкурсна документација

17.05.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

20.05.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.05.19. Одлука о додели уговора

26.06.19. Обавештење о закљученом уговору