14.02.18. Јавна набавка бр. 7/2018 - Технички преглед објекта - Аутопут Е-763: Београд - Јужни Јадран, сектор 1: Београд (Остружница) - Љиг, деоница 5: Лајковац - Љиг

14.02.18. Позив за подношење понуда

14.02.18. Конкурсна документација

04.04.18. Одлука о додели уговора

30.05.18. Обавештење о закљученом уговору