14.05.19. Јавна набавка бр. 90/2018 - Одржавање ITS опреме и инфраструктуре

14.05.19. Позив за подношење понуда

14.05.19. Конкурсна документација

02.07.19. Одлука о додели уговора - Партија 1

02.07.19. Одлука о додели уговора - Партија 2

02.07.19. Одлука о обустави поступка - Партија 3

02.07.19. Обавештење о обустави поступка - Партија 3

02.08.19. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

02.08.19. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2