14.10.15. Јавна набавка бр. 100/2015 - Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла

14.10.15. Позив за подношење понуда

14.10.15. Конкурсна документација

22.10.15. Измене и допуне конкурсне документације

02.11.15. Измене и допуне конкурсне документације

06.11.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

06.11.15. Измене и допуне конкурсне документације

09.11.15. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09.11.15. Измене и допуне конкурсне документације

12.11.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

29.12.15. Обавештење о закљученом уговору

25.10.16. Одлука о измени уговора