14.12.18. Јавна набавка бр. 71/2018 - Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости реконструкције државног пута IБ реда бр. 28 (раније М-19.1 и М-5), деоница: Заглавак - Ужице


Штампа