14.12.18. Јавна набавка бр. 71/2018 - Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости реконструкције државног пута IБ реда бр. 28 (раније М-19.1 и М-5), деоница: Заглавак - Ужице

14.12.18. Позив за подношење понуда

14.12.18. Конкурсна документација

24.12.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

14.01.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.08.19. Одлука о обустави поступка

14.08.19. Обавештење о обустави поступка