15.05.17. Јавна набавка бр. 23/2017 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2016. годину

15.05.17. Позив за подношење понуда

15.05.17. Конкурсна документација

15.05.17. Прилог уз конкурсну документацију

30.05.17. Одлука о додели уговора

20.06.17. Обавештење о закљученом уговору