15.05.19. Јавна набавка бр. 42/2019 - Пројекат препарцелације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате – Прељина, поддеоница: Адрани - Мрчајевци и поддеоница: Мрчајевци - Прељина


Штампа