16.04.18. Јавна набавка бр. 16/2018 - Иновирање и допуна техничке документације за рехабилитацију (у реконструкцију) државног пута IБ реда бр. 22 са путним објектом преко реке Качер на km 284+170, деоница: Ћелије - Љиг


Штампа