16.05.18. Јавна набавка бр. 42/2018 - План детаљне регулације (L=51km) и Идејни пројекат са Студијом опрaвданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница (L=55km)

16.05.18. Позив за подношење понуда

16.05.18. Конкурсна документација

18.05.18. Адендум бр.1

21.05.18. Адендум бр.2

21.05.18. Прилог

21.05.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

22.05.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.05.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

06.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.06.18. Измењена конкурсна документација

07.06.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

08.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

22.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

27.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

28.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.07.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

19.07.18. Одлука о додели уговора

20.07.18. Обавештење о закљученом уговору


Штампа