16.06.20. Јавна набавка бр. 117/2019 - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних просторија

16.06.19. Позив за подношење понуда

16.06.19. Конкурсна документација

31.07.20. Одлука о додели уговора