16.07.19. Јавна набавка бр. 5/2019 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање «MEGA HERMES»

16.07.19. Позив за подношење понуда

16.07.19. Конкурсна документација

01.08.19. Одлука о додели уговора

30.08.19. Обавештење о закљученом уговору