16.10.17. Јавна набавка бр. 51/2017 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима

16.10.17. Позив за подношење понуда

16.10.17. Конкурсна документација

13.12.17. Одлука о додели уговора

04.01.18. Обавештење о закљученом уговору