16.10.17. Јавна набавка бр. 72/2017 - План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана (L=54,7km)

16.10.17. Позив за подношење понуда

16.10.17. Конкурсна документација

19.10.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

19.10.17. Адендум бр.1

19.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

24.10.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

24.10.17. Адендум бр.2

24.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

20.11.17. Одлука о додели уговора

18.12.17. Обавештење о закљученом уговору