17.02.16. Јавна набавка бр. 1/2016 - ЛОТ 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице „Нова Пазова“ – Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор над радовима


Штампа