17.06.20. Јавна набавка бр. 5/2020 - Техничка контрола пројектно-техничке документације и надзор над додатним радовима на изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) - крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској


Штампа