17.07.19. Јавна набавка бр. 66/2019 - Одржавање система видео надзора

17.07.19. Позив за подношење понуда

17.07.19. Конкурсна документација

25.07.19. Адендум бр.1

25.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.08.19. Одлука о додели уговора

12.09.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru