17.09.19. Јавна набавка бр. 88/2018 - Одржавање гасних инсталација

17.09.19. Позив за подношење понуда

17.09.19. Конкурсна документација

04.10.19. Одлука о додели уговора

25.10.19. Обавештење о закљученом уговору