17.09.20. Јавна набавка бр. 65/2020 - Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково)


Штампа