17.12.18. Јавна набавка бр. 115/2018 - Одржавање вертикалне светлосне сигнализације

17.12.18. Позив за подношење понуда

17.12.18. Конкурсна документација

27.12.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

28.12.18. Адендум бр.1

24.01.19. Одлука о додели уговора

06.02.19. Обавештење о закљученом уговору