18.05.17. Јавна набавка бр. 22/2017 - Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA 158 и површинске раскрснице државног пута IIA 158 и државног пута IIБ 438, у месту Грделица


Штампа