18.06.18. Јавна набавка бр. 43/2018 - Додатно ангажовање надзорне службе над радовима на изградњи сервисних саобраћајница, изградњи моста и путног прелаза на km 117+897 у оквиру Пројекта ЛOT 1.1. – Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од km 108+000 до km


Штампа