20.04.17. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 22 и IIА 147: Лот 1: IА 1, Брестовац - Дољевац, Лот 2: IБ 22, Ушће - Рашка, Лот 3: Н.Пазар - Рибариће и Лот 4: IIА 147, С.Паланка – В.Плана, ИД: RRSP/CS3-RRD4-1/2017-03


Штампа