20.10.17. Јавна набавка бр. 136/2017 - Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менаџментом

20.10.17. Позив за подношење понуда

20.10.17. Конкурсна документација

23.10.17. Адендум бр.1

23.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

21.11.17. Одлука о додели уговора

13.12.17. Обавештење о закљученом уговору