21.02.19. Јавна набавка бр. 91/2018 - Одржавање ITS опреме и система за управљање тунелима

21.02.19. Позив за подношење понуда

21.02.19. Конкурсна документација

15.03.19. Појашњења у вези са припремањем понуда 1

15.03.19. Појашњења у вези са припремањем понуда 2

15.03.19. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

19.03.19. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

30.09.19. Измењена конкурсна документација

30.09.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

23.10.19. Адендум бр.1

13.12.19. Одлука о додели уговора - Партија 1

13.12.19. Одлука о додели уговора - Партија 2

29.01.20. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

29.01.20. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2