22.01.18. Јавна набавка бр. 143/2017 - Трошкови одржавања лиценци за ArcGIS за 2017/2018 годину

22.01.18. Позив за подношење понуда

22.01.18. Конкурсна документација

26.03.18. Одлука о додели уговора

08.05.18. Обавештење о закљученом уговору