22.06.18. Јавна набавка бр. 40/2018 - Техничка документација побољшања државног пута IA - A1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна)

22.06.18. Позив за подношење понуда

22.06.18. Конкурсна документација

02.07.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

05.07.18. Адендум бр.1

05.07.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

11.07.18. Адендум бр.2

11.07.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

13.07.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

19.07.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

19.07.18. Адендум бр.3

19.07.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

20.07.18. Адендум бр.4

20.07.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.07.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

19.10.18. Одлука о додели уговора

30.10.18. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

14.02.19. Обавештење о закљученом уговору