23.09.19. Јавна набавка бр. 13/2019 - Унапређење и одржавање комуникационих ресурса и мрежа

23.09.19. Позив за подношење понуда

23.09.19. Конкурсна документација

02.10.19. Адендум бр. 1

02.10.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

08.10.19. Адендум бр. 2

08.10.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

08.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

14.10.19. Адендум бр.3

14.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.10.19. Одлука о додели уговора